Quick contact

 

SimDes Partner

 

phone:

+48 514 514 243

email:

info@simdes.pl

 

address:

ul. Żurawia 6/12 lok. 766

00-503 Warszawa

Poland

Connect With Us On Social Media

 

 

 

Name
Company
Phone number
E-mail
Message
SEND
SEND
Thank you for contacting us
Please fill all required fields
 1. pl
 2. en
Obliczenia numerczyne MES, analiza wytrzymałościowa zbiornika
Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich MSC Software

DOŚWIADCZENIE

 

Wiedza i narzędzia to podstawa ale najważniejsze jest doświadczenie. Symulacjami inżynierskimi zajmujemy się od 2010 roku, w tym czasie rozwijaliśmy produkty wielu firm z różnych branż jak motoryzacja, lotnictwo, przemysł maszynowy. 

NARZĘDZIA

 

Wykorzystujemy najnowsze narzędzia do obliczeń MES, symulacji przepływu płynów CFD, symulacji przepływu materiałów sypkich DEM. W zależności od wymagań i potrzeb projektu wybieramy zawsze najbardziej odpowiednie narzędzia.    

WIEDZA

 

Posiadamy ugruntowaną wiedzę z takich dziedzin jak wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, mechanika ciał stałych, statyka, kinematyka i dynamika. Doskonale znamy możliwości oprogramowania Ansys, MSC Apex, LS-Dyna, HyperMesh  

TRZY POWODY DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ NAS JAKO PARTNERA W ZAKRESIE WSPARCIA ROZWOJU PRODUKTÓW

DOBRA KONSUMPCYJNE

PETROCHEMIA

MOTORYZACJA

POMAGAMY ROZWIJAĆ PRODUKTY W WIELU BRANŻACH

SYMULACJE TRANSPORTU I PRZERÓBKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH METODĄ DEM

 

Sprawdzamy zachowanie się materiałów sypkich (piasek, ziarna zbóż, nawozy sztuczne, węgiel) podczas transportu i przeróbki. Określamy wydajność, zapotrzebowanie na energię oraz obciążenia maszyn do przechowywania, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Wyniku symulacji DEM dostarczają niezbędnej wiedzy do optymalizacji konstrukcji oraz poprawy jakości urządzeń. 
Modelujemy zachowanie się strugi materiału w wieżach przeładunkowych, przesypach, zbiornikach zasypowych podczas załadunku i rozładunku. 

 

Dobieramy geometrię przesypów tak aby zapewnić optymalny przepływ materiału, zredukować obciążenia dynamiczne konstrukcji oraz zminimalizować zużycie elementów przenośników. 

KOMPUTEROWA MECHANIKA PŁYNÓW CFD
SYMULACJE PRZEPŁYWU PŁYNÓW

 

W naszym wirtualnym laboratorium przepływowym CFD możemy testować maszyny w najbardziej ekstremalnych warunkach np. bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, bardzo wysokie prędkości przepływów a nawet wybuchu gdzie w rzeczywistości byłoby to niemożliwe z uwagi na koszty.


Przeprowadzamy symulacje CFD aby wyznaczyć pole prędkości oraz pole ciśnień w kanałach przepływowych, armaturze, maszynach przepływowych, maszynach wirnikowych (pompy, wentylatory).

 

Wyniki symulacji CFD pozwalają nam określić: sprawność układu, spadek ciśnienia, zapotrzebowanie na energię, ryzyko wystąpienia zjawiska kawitacji, opory przepływu, rozkład ciśnień i temperatury, zachowanie się strugi czy poziom hałasu.

Symulacja CFD, symulacje przepływu płynów

PRZYGOTOWANIE I BUDOWA

MODELI MES

 

Dostarczamy gotowe modele MES dla takich solwerów jak ANSYS, LS-Dyna, Abaqus, MSC Nastran. 

 

Przygotowanie modelu MES na podstawie szczegółowego modelu CAD często zajmuje 80% czasu poświęconego na całą analizę. Firmy coraz częściej zlecają przygotowanie modeli MES nam ponieważ zajmuje nam to znaczniej mniej czasu z uwagi na nasze bogade doświadczenie oraz wykorzystanie dedykowanego oprogramowania.   
 

W swojej pracy wykorzystujemy najlepsze narzędzia do modelowania MES, jednym z nich jest oprogramowanie MSC Apex firmy MSC Software światowego lidera w oprogramowaniu CAE.
 

Tworzymy modele MES wielkogabarytowych konstrukcji zbudowanych z kilkuset a nawet kilku tysięcy części. Wykorzystujemy elementy 1D belkowe i prętowe, elementy 2D płytowe, tarczowe i powłokowe oraz elementy 3D sześcienne i czworościenne. 

Modelowanie MES wielkogabarytowych konstrukcji spawanych
Zobacz jakie to proste z MSC Apex 

Firmom które chcą lepiej wykorzystać czas swoich pracowników oraz przyspieszyć proces analiz MES 


OFERUJEMY PRZYGOTOWANIE GOTOWYCH MODELI MES TYPU "PLUG AND PLAY"

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI POD WZGLĘDEM MASY I SZTYWNOŚCI

 

Znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązanie konstrukcyjne w bardzo krótkim czasie. Sprawdzamy wpływ wielu parametrów konstrukcyjnych jak rodzaj materiału, grubość ścianek, wielkość otworów czy kształt części na wytrzymałość, trwałość oraz masę konstrukcji.
Przeprowadzamy analizy optymalizacji topologii, kształtu i wymiaru aby najefektywniej wykorzystać materiał.
Wyznaczamy ścieżki obciążeń (load paths) na podstawie symulacji MES.

optymalizacja konstrukcji

ANALIZY DYNAMICZNE MES ZDERZEŃ, UPADKÓW, WYBUCHÓW

 

Symulujemy zachowanie się konstrukcji pod wpływem ekstremalnych obciążeń, przeprowadzamy: 

 • symulacje zderzeń  (crash tests) wg. wymagań ECE, FMVSS

 • symulacje upadku (drop test), określamy wytrzymałość obudowy produktu, opakowania, konstrukcji zabezpieczających

 • symulacje wybuchów i podmuchów, (weryfikacja konstrukcji w strefach zagrożonych wybuchem)

 • obliczenia wytrzymałościowe z uwzględnieniem duży deformacji (stan graniczny nośności, zjawisko wyboczenia)

 • określamy wartość obciążeń niszczących

Do symulacji badań zderzeniowych wykorzystujemy cenione na rynku oprogramowanie LS-DYNA.

Analiza dynamiczna MES, stateczność konstrukcji

OBLICZENIA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ METODĄ MES

 

Zjawisko zmęczenia materiału jest najczęstszą przyczyną pęknięć w konstrukcjach maszyn i urządzeń. Konstrukcje poddane obciążeniom zmiennym muszą być odpowiednio zaprojektowane aby ich czas bezawaryjnej pracy / eksploatacji był odpowiednio długi.
Na podstawie historii obciążenia oraz danych materiałowych jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić trwałość elementów konstrukcyjnych, połączeń spawanych czy połączeń śrubowych bez potrzeby długotrwałych i kosztownych testów. Oferujemy badania zmęczeniowe konstrukcji zbudowanych z różnorodnych materiałów jak stal, stopy aluminium czy kompozyty.

badania zmęczeniowe MES, obliczenia trwałości

BADANIA I ANALIZY

DRGAŃ I WIBRACJI (NVH)

Nadmierne drgania, pęknięcia zmęczeniowe, hałas czy szybkie zużycie elementów maszyn jest często spowodowane wystąpieniem zjawiska rezonansu. Poznanie już na etapie projektowania częstotliwości i postaci drgań własnych konstrukcji pozwala uniknąć wielu problemów podczas eksploatacji. Za pomocą wirtualnych badań drgań konstrukcji metodą MES pomagamy konstruktorom zaprojektować komponenty o odpowiedniej charakterystyce dynamicznej, redukując do minimum ryzyko wystąpienia zjawiska rezonansu.  

analiza modalna, drgania konstrukcji, rezonans

ANALIZY I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Przeprowadzamy wirtualne badania wytrzymałościowe konstrukcji obciążonych statycznie lub quasistatycznie. Oferujemy analizy liniowe i nieliniowe z uwzględnieniem zjawisk kontaktu, plastyczności materiału, geometrycznej nieliniowości. Określamy obciążenia dopuszczalne konstrukcji ze względu na wytrzymałość materiału, stateczność konstrukcji i wymagany okres pracy.  Obliczamy nośność graniczną konstrukcji oraz zachowanie się jej pod wpływem ekstremalnych obciążeń.

Badania wytrzymałościowe, obliczenia MES, obliczenia wytrzymałościowe

USŁUGI OBLICZEŃ I ANALIZ MES / CFD / DEM

USŁUGI OBLICZEŃ I ANALIZ MES / CFD / DEM

 

Oferujemy wirtualne badania wytrzymałościowe MES pojedynczych komponentów, złożonych mechanizmów jak ich całych maszyn. Określamy ich wytrzymałość, trwałość i zachowanie się pod wpływem różnorodnych obciążeń już na etapie projektowania bez potrzeby budowania kosztownych prototypów.
Określamy sprawność maszyn przepływowych ich obciążenia mechaniczne i termiczne z zastosowaniem symulacji CFD.
Badamy konstrukcje i wydajność maszyny do transportu i przeróbki materiałów sypkich metodą 
DEM. 

Oferta oprogramowania do analiz i modelowania MES

MSC APEX

 

 • Przygotowanie modelu MES nigdy nie było prostsze

 • 10X SZYBSZE PRZYGOTOWANIE MODELI MES MODELOWANIE BEZPOŚREDNIE SIATKI
 • SOLWER DEDYKOWANY DO DUŻYCH ZŁOŻEŃ
 • NAUKA TRWA GODZINY NIE DNI
 •  
 • WYPRÓBUJ OPROGRAMOWANIE 
  MSC APEX JUŻ DZIŚ

BADANIA I POMIARY

 

Oferujemy usługi badań i pomiarów drgań, obciążeń, odkształceń i deformacji konstrukcji maszyn, urządzeń i budynków. Monitorujemy ich stan techniczny na podstawie wibracji i temperatury. Gromadzimy i dostarczamy dane do analiz MES. Weryfikujemy symulacje MES, CFD, DEM. Posiadamy bezprzewodowy sprzęt pomiarowy który zapewnia szybie i sprawne przeprowadzenie pomiarów.    

 

OFERUJEMY BEZPRZEWODOWE SYSTEMY 
POMIAROWE FIRMY BEANAIR GMBH

Czujniki drgań, przechyłu, przemieszczenia, temperatury, moduły pomiarowe, DAQ

EXPERIENCE

 

Knowledge and tools is the base but experience is the most important. Since 2010 we are dedicated solely to the engineering analysis, modelling & simulations. At the time, we helped develop successful products in automotive, aerospace and industrial machinery sectors. 

TOOLS

 

We leverage the trusted and reliable CAE tools for FE modelling, FEA/CFD/DEM analysis and post-processing results. Our base tools are MSC Apex and LS-Dyna, however depends on needs we can use Ansys and HyperWorks as well.

KNOWLEDGE

 

We possess solid knowledge in areas like mechanics of materials, fluid dynamics, solid mechanics, static, kinematics and dynamic. We know perfectly capabilities and limitations of such software Ansys, MSC Apex, LS-Dyna or HyperMesh.  

THREE REASONS WHY CHOOSE US

AS THE RESEARCH AND DEVELOPMENT PARTNER

CONSUMER GOODS

OIL & GAS

AUTOMOTIVE

WE HELP DEVELOP SUCCESSFUL PRODUCTS IN MANY SECTORS

Learn more about bulk material flow simulation services

BULK MATERIAL FLOW SIMULATION

 

SimDes is one of the few companies which offers simulation services of bulk material behavior during transportation, mixing, milling and crushing by Discrete Element Method DEM. By DEM simulations we predict and improve performance of machines and devices, results help to choose optimal parameters and configuration of tools.

Gain knowledge how bulk material flow and what load generates is extremely valuable for mechanical engineers and designer who based on data can improve the machine design and performance, reduce the risk of demurrage and breakdown. 

Learn more about CFD Services

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS CFD

FLUID FLOW SIMULATIONS

 

Our virtual fluid flow laboratory allows testing various flow machines, almost any size and even extreme conditions e.g. very high temperatures or very low, high flow velocity and even explosions which in reality would be much more expensive to conduct.

By using CFD simulation we determine flow velocity distribution, pressure difference, temperature gradient and other phenomena like cavitation and wear.

CFD results allow designers to make the decisions based on data not guessing. Delivered results like process efficiency, flow distribution, energy consumption, drag coefficient, pressure and temperature distribution and finally sound level.

CFD simulation services

Learn more about CAE Model Build services

FE MODEL BUILD SERVICES

 

We deliver ready to run CAE model for ANSYS, LS-Dyna, Abaqus and MSC Nastran solvers.

 

CAE model build is non-added value task in FE simulation process, therefore to reduce cost and allow your engineers to focus on simulation results and product development we offer CAE Model build services. We deliver ready to run high quality CAE models (shell, solid, 1D mesh) for automotive sector to be used in crash, strength and NVH analysis. Heaving many years of experience in CAE modelling and working with the best in class preprocessing software like MSC Apex and HyperMesh we deliver CAE “plug and play” models in short time.

FE modelling of  large fabricated structures in
MSC Apex 

See how it is easy  

 

For companies that want more effective use of their CAE resources we offer CAE Model Build services

 

WE OFFER READY TO RUN “PLUG AND PLAY” CAE MODELS

DESIGN OPTIMISATION

 

Using CAE analysis we determine optimal component shape and dimensions taking into consideration various load cases, materials, boundary conditions and manufacturing constrains. We use variouse CAE tools like topology, topography and size optimization analysis to improve the design.

CAE design optimisation

CRASH & IMPACT SIMULATIONS

 

We virtually predict structure behavior under extreme loads using LS-Dyna software. We offer CAE analysis services for automotive industry including:

 • crash FEA simulations according to ECE and FMVSS standards
 • vehicle interior head impact (IHI) analysis services
 • abuse load tests

Modelling impact and products drop tests, conduction of blast and explosion CAE analysis. Predicting structure large deformation under ultimate (ULS) and serviceability limit state (SLS) loads.

FEA Crash and impact analysis services

FATIGUE CALCULATIONS 

 

With the use of FEA we are able to accurately predict how long components will last subjected to fatigue loads during services without the need of expensive testing. Based on history loads, material fatigue data and FE analysis results we help to improve durability and save the material when the parts are over-engineered. We have experience in CAE fatigue analysis of components made from various materials like metals, plastics and composites.

 

FEA Fatigue and duraility analysis

NOISE, VIBRATION AND HARSHNESS (NVH ANALYSIS)

 

Excessive vibration, fatigue cracks, noise and rapid wear of machine components are often caused by occurrence of resonance phenomena. Early identification of system natural frequencies and shapes allows to prevent from many issues during services. Our accurate predictions of how structure performs and behaves under service loads helps many companies develop high quality products.  

NVH Analysis of Automotive

STRUCTURAL AND STRESS ANALYSIS

 

SimDes offers digital prototyping and testing of various structures loaded statically and dynamically. We offer CAE services including linear and nonlinear FE analysis with contact and material plasticity modelling. We determine component limit loads based on material strength, structure stability and durability requirements.

FE Structural Analysis, FE strength calculation

Virtual prototyping by FEA / CFD / DEM 

 

Digital testing of complex machines and components using structural FE analysis, fluid flow (CFD) and bulk material flow (DEM) simulations. We have engineered products with the use of CAE simulations in automotive, aerospace and machinery sectors. In our work we use only trusted, well known and best performing commercial software like MSC Apex and LS-Dyna. SimDes helps develop innovative and successful products without building to many time consuming and expensive prototypes. 

THERE IS A LOT WE CAN DO FOR YOU AND YOUR COMPANY

CAE SIMULATION SERVICES 

FEA / CFD / DEM

 

We offer machine and components testing in our CAE digital laboratory. We verify strength, durability and performance of products with the use of FEA, CFD and DEM computational analysis techniques. Experience engineers, knowledge and best in class tools allow us to help many companies to developed successful and high quality products.

TRY MSC APEX

 • 10X FASTER CAE MODEL BUILD

 • DIRECT MODELLING AND MESHING

 • EASY TO USE, EASY TO LEARN