Oprogramowanie do analiz inżynierskich MES / MSC Apex
Analizy przepływu materiałów sypkich

PROPAGACJA
PĘKNIĘĆ

WYBOCZENIE

STATECZNOŚĆ

WIBRACJE

DRGANIA

TRWAŁOŚĆ

ZMĘCZENIE

WYTRZYMAŁOŚĆ

 1. pl
 2. en

NASZE KOMPETENCJE

USŁUGI OBLICZEŃ I ANALIZ MES / CFD / DEM

 

Oferujemy wirtualne badania wytrzymałościowe MES pojedynczych komponentów, złożonych mechanizmów jak ich całych maszyn. Określamy ich wytrzymałość, trwałość i zachowanie się pod wpływem różnorodnych obciążeń już na etapie projektowania bez potrzeby budowania kosztownych prototypów.
Określamy sprawność maszyn przepływowych ich obciążenia mechaniczne i termiczne z zastosowaniem symulacji CFD.
Badamy konstrukcje i wydajność maszyny do transportu i przeróbki materiałów sypkich metodą 
DEM. 

Oferta oprogramowania do analiz i modelowania MES

MSC APEX

 • Przygotowanie modelu MES nigdy nie było prostsze


 • 10X SZYBSZE PRZYGOTOWANIE MODELI MES MODELOWANIE BEZPOŚREDNIE SIATKI

 • SOLWER DEDYKOWANY DO DUŻYCH ZŁOŻEŃ

 • NAUKA TRWA GODZINY NIE DNI

 •  

 • WYPRÓBUJ OPROGRAMOWANIE 
  MSC APEX JUŻ DZIŚ

BADANIA I POMIARY

Oferujemy usługi badań i pomiarów drgań, obciążeń, odkształceń i deformacji konstrukcji maszyn, urządzeń i budynków. Monitorujemy ich stan techniczny na podstawie wibracji i temperatury. Gromadzimy i dostarczamy dane do analiz MES. Weryfikujemy symulacje MES, CFD, DEM. Posiadamy bezprzewodowy sprzęt pomiarowy który zapewnia szybie i sprawne przeprowadzenie pomiarów.    

 

OFERUJEMY BEZPRZEWODOWE SYSTEMY 
POMIAROWE FIRMY BEANAIR GMBH

Czujniki drgań, przechyłu, przemieszczenia, temperatury, moduły pomiarowe, DAQ

USŁUGI SYMULACJI MES /CFD / DEM / OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE CAE

 

Jako jedna z niewielu firm w Polsce oferujemy wirtualne badania wytrzymałościowe MES maszyn i urządzeń, symulacje przepływu płynów CFD, modelowanie przepływu materiałów sypkich DEM. W swojej pracy wykorzystujemy cenione na rynku oprogramowanie inżynierskie MES, takie jak: MSC Apex, LS-DYNA. Współpracowaliśmy z firmami z wielu branż jak motoryzacja, lotnictwo, przemysł maszyn ciężkich, konstrukcji stalowych. Pomagamy rozwijać innowacyjne i udane produkty bez potrzeby budowania wielu kosztownych prototypów. 

Badania wytrzymałościowe, obliczenia MES, obliczenia wytrzymałościowe

ANALIZY I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE MES

 

Przeprowadzamy wirtualne badania wytrzymałościowe konstrukcji obciążonych statycznie lub quasistatycznie oraz obliczenia MES. Oferujemy analizy liniowe i nieliniowe z uwzględnieniem zjawisk kontaktu, plastyczności materiału, geometrycznej nieliniowości. Określamy obciążenia dopuszczalne konstrukcji ze względu na wytrzymałość materiału, stateczność konstrukcji i wymagany okres pracy.  Obliczamy nośność graniczną konstrukcji oraz zachowanie się jej pod wpływem ekstremalnych obciążeń.

analiza modalna, drgania konstrukcji, rezonans

BADANIA I ANALIZY DRGAŃ I WIBRACJI (NVH)

 

Nadmierne drgania, pęknięcia zmęczeniowe, hałas czy szybkie zużycie elementów maszyn jest często spowodowane wystąpieniem zjawiska rezonansu. Poznanie już na etapie projektowania częstotliwości i postaci drgań własnych konstrukcji pozwala uniknąć wielu problemów podczas eksploatacji. Za pomocą wirtualnych badań drgań konstrukcji metodą MES pomagamy konstruktorom zaprojektować komponenty o odpowiedniej charakterystyce dynamicznej, redukując do minimum ryzyko wystąpienia zjawiska rezonansu.  

badania zmęczeniowe MES, obliczenia trwałości

OBLICZENIA MES TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ

 

Zjawisko zmęczenia materiału jest najczęstszą przyczyną pęknięć w konstrukcjach maszyn i urządzeń. Konstrukcje poddane obciążeniom zmiennym muszą być odpowiednio zaprojektowane aby ich czas bezawaryjnej pracy / eksploatacji był odpowiednio długi.
Na podstawie historii obciążenia oraz danych materiałowych jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić trwałość elementów konstrukcyjnych, połączeń spawanych czy połączeń śrubowych bez potrzeby długotrwałych i kosztownych testów. Oferujemy badania zmęczeniowe konstrukcji zbudowanych z różnorodnych materiałów jak stal, stopy aluminium czy kompozyty.

Analiza dynamiczna MES, stateczność konstrukcji

ANALIZY DYNAMICZNE MES ZDERZEŃ, UPADKÓW, WYBUCHÓW

 

Symulujemy zachowanie się konstrukcji pod wpływem ekstremalnych obciążeń, przeprowadzamy: 

 • symulacje zderzeń  (crash tests) wg. wymagań ECE, FMVSS

 • symulacje upadku (drop test), określamy wytrzymałość obudowy produktu, opakowania, konstrukcji zabezpieczających

 • symulacje wybuchów i podmuchów, (weryfikacja konstrukcji w strefach zagrożonych wybuchem)

 • obliczenia wytrzymałościowe z uwzględnieniem duży deformacji (stan graniczny nośności, zjawisko wyboczenia)

 • określamy wartość obciążeń niszczących

Do symulacji badań zderzeniowych wykorzystujemy cenione na rynku oprogramowanie LS-DYNA.

optymalizacja konstrukcji

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI POD WZGLĘDEM MASY I SZTYWNOŚCI

 

Znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązanie konstrukcyjne w bardzo krótkim czasie. Sprawdzamy wpływ wielu parametrów konstrukcyjnych jak rodzaj materiału, grubość ścianek, wielkość otworów czy kształt części na wytrzymałość, trwałość oraz masę konstrukcji.
Przeprowadzamy analizy optymalizacji topologii, kształtu i wymiaru aby najefektywniej wykorzystać materiał.
Wyznaczamy ścieżki obciążeń (load paths) na podstawie symulacji MES.

Firmom które chcą lepiej wykorzystać czas swoich pracowników oraz przyspieszyć proces analiz MES 

 

OFERUJEMY PRZYGOTOWANIE GOTOWYCH MODELI MES TYPU "PLUG AND PLAY"

Modelowanie MES wielkogabarytowych konstrukcji spawanych
Zobacz jakie to proste z MSC Apex 

PRZYGOTOWANIE I BUDOWA

MODELI MES

 

Dostarczamy gotowe modele MES dla takich solwerów jak ANSYS, LS-Dyna, Abaqus, MSC Nastran. 

 

Przygotowanie modelu MES na podstawie szczegółowego modelu CAD często zajmuje 80% czasu poświęconego na całą analizę. Firmy coraz częściej zlecają przygotowanie modeli MES nam ponieważ zajmuje nam to znaczniej mniej czasu z uwagi na nasze bogade doświadczenie oraz wykorzystanie dedykowanego oprogramowania.   
 

W swojej pracy wykorzystujemy najlepsze narzędzia do modelowania MES, jednym z nich jest oprogramowanie MSC Apex firmy MSC Software światowego lidera w oprogramowaniu CAE.
 

Tworzymy modele MES wielkogabarytowych konstrukcji zbudowanych z kilkuset a nawet kilku tysięcy części. Wykorzystujemy elementy 1D belkowe i prętowe, elementy 2D płytowe, tarczowe i powłokowe oraz elementy 3D sześcienne i czworościenne. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Symulacja CFD, symulacje przepływu płynów

KOMPUTEROWA MECHANIKA PŁYNÓW CFD
SYMULACJE PRZEPŁYWU PŁYNÓW

 

W naszym wirtualnym laboratorium przepływowym CFD możemy testować maszyny w najbardziej ekstremalnych warunkach np. bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, bardzo wysokie prędkości przepływów a nawet wybuchu gdzie w rzeczywistości byłoby to niemożliwe z uwagi na koszty.


Przeprowadzamy symulacje CFD aby wyznaczyć pole prędkości oraz pole ciśnień w kanałach przepływowych, armaturze, maszynach przepływowych, maszynach wirnikowych (pompy, wentylatory).

 

Wyniki symulacji CFD pozwalają nam określić: sprawność układu, spadek ciśnienia, zapotrzebowanie na energię, ryzyko wystąpienia zjawiska kawitacji, opory przepływu, rozkład ciśnień i temperatury, zachowanie się strugi czy poziom hałasu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SYMULACJE TRANSPORTU I PRZERÓBKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH METODĄ DEM

 

Sprawdzamy zachowanie się materiałów sypkich (piasek, ziarna zbóż, nawozy sztuczne, węgiel) podczas transportu i przeróbki. Określamy wydajność, zapotrzebowanie na energię oraz obciążenia maszyn do przechowywania, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Wyniku symulacji DEM dostarczają niezbędnej wiedzy do optymalizacji konstrukcji oraz poprawy jakości urządzeń. 
Modelujemy zachowanie się strugi materiału w wieżach przeładunkowych, przesypach, zbiornikach zasypowych podczas załadunku i rozładunku. 

 

Dobieramy geometrię przesypów tak aby zapewnić optymalny przepływ materiału, zredukować obciążenia dynamiczne konstrukcji oraz zminimalizować zużycie elementów przenośników. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POMAGAMY ROZWIJAĆ PRODUKTY W WIELU BRANŻACH

ECE R14

 

MOTORYZACJA

PETROCHEMIA

DOBRA KONSUMPCYJNE

TRZY POWODY DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ NAS JAKO PARTNERA W ZAKRESIE WSPARCIA ROZWOJU PRODUKTÓW

Czapka studencka

WIEDZA

 

Posiadamy ugruntowaną wiedzę z takich dziedzin jak wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, mechanika ciał stałych, statyka, kinematyka i dynamika. Doskonale znamy możliwości oprogramowania Ansys, MSC Apex, LS-Dyna, HyperMesh  

Klucz francuski

NARZĘDZIA

 

Wykorzystujemy najnowsze narzędzia do obliczeń MES, symulacji przepływu płynów CFD, symulacji przepływu materiałów sypkich DEM. W zależności od wymagań i potrzeb projektu wybieramy zawsze najbardziej odpowiednie narzędzia.    

Roztwór chemiczny

DOŚWIADCZENIE

 

Wiedza i narzędzia to podstawa ale najważniejsze jest doświadczenie. Symulacjami inżynierskimi zajmujemy się od 2010 roku, w tym czasie rozwijaliśmy produkty wielu firm z różnych branż jak motoryzacja, lotnictwo, przemysł maszynowy. 

USŁUGI OBLICZEŃ I ANALIZ MES / CFD / DEM

 

Oferujemy wirtualne badania wytrzymałościowe MES pojedynczych komponentów, złożonych mechanizmów jak ich całych maszyn. Określamy ich wytrzymałość, trwałość i zachowanie się pod wpływem różnorodnych obciążeń już na etapie projektowania bez potrzeby budowania kosztownych prototypów.
Określamy sprawność maszyn przepływowych ich obciążenia mechaniczne i termiczne z zastosowaniem symulacji CFD.
Badamy konstrukcje i wydajność maszyny do transportu i przeróbki materiałów sypkich metodą 
DEM. 

Oferta oprogramowania do analiz i modelowania MES

MSC APEX

 

 • Przygotowanie modelu MES nigdy nie było prostsze

 • 10X SZYBSZE PRZYGOTOWANIE MODELI MES MODELOWANIE BEZPOŚREDNIE SIATKI
 • SOLWER DEDYKOWANY DO DUŻYCH ZŁOŻEŃ
 • NAUKA TRWA GODZINY NIE DNI
 •  
 • WYPRÓBUJ OPROGRAMOWANIE 
  MSC APEX JUŻ DZIŚ

BADANIA I POMIARY

 

Oferujemy usługi badań i pomiarów drgań, obciążeń, odkształceń i deformacji konstrukcji maszyn, urządzeń i budynków. Monitorujemy ich stan techniczny na podstawie wibracji i temperatury. Gromadzimy i dostarczamy dane do analiz MES. Weryfikujemy symulacje MES, CFD, DEM. Posiadamy bezprzewodowy sprzęt pomiarowy który zapewnia szybie i sprawne przeprowadzenie pomiarów.    

 

OFERUJEMY BEZPRZEWODOWE SYSTEMY 
POMIAROWE FIRMY BEANAIR GMBH

Czujniki drgań, przechyłu, przemieszczenia, temperatury, moduły pomiarowe, DAQ

USŁUGI OBLICZEŃ I ANALIZ MES / CFD / DEM

Badania wytrzymałościowe, obliczenia MES, obliczenia wytrzymałościowe

ANALIZY I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Przeprowadzamy wirtualne badania wytrzymałościowe konstrukcji obciążonych statycznie lub quasistatycznie. Oferujemy analizy liniowe i nieliniowe z uwzględnieniem zjawisk kontaktu, plastyczności materiału, geometrycznej nieliniowości. Określamy obciążenia dopuszczalne konstrukcji ze względu na wytrzymałość materiału, stateczność konstrukcji i wymagany okres pracy.  Obliczamy nośność graniczną konstrukcji oraz zachowanie się jej pod wpływem ekstremalnych obciążeń.

analiza modalna, drgania konstrukcji, rezonans

BADANIA I ANALIZY

DRGAŃ I WIBRACJI (NVH)

Nadmierne drgania, pęknięcia zmęczeniowe, hałas czy szybkie zużycie elementów maszyn jest często spowodowane wystąpieniem zjawiska rezonansu. Poznanie już na etapie projektowania częstotliwości i postaci drgań własnych konstrukcji pozwala uniknąć wielu problemów podczas eksploatacji. Za pomocą wirtualnych badań drgań konstrukcji metodą MES pomagamy konstruktorom zaprojektować komponenty o odpowiedniej charakterystyce dynamicznej, redukując do minimum ryzyko wystąpienia zjawiska rezonansu.  

badania zmęczeniowe MES, obliczenia trwałości

OBLICZENIA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ METODĄ MES

 

Zjawisko zmęczenia materiału jest najczęstszą przyczyną pęknięć w konstrukcjach maszyn i urządzeń. Konstrukcje poddane obciążeniom zmiennym muszą być odpowiednio zaprojektowane aby ich czas bezawaryjnej pracy / eksploatacji był odpowiednio długi.
Na podstawie historii obciążenia oraz danych materiałowych jesteśmy w stanie z dużą dokładnością określić trwałość elementów konstrukcyjnych, połączeń spawanych czy połączeń śrubowych bez potrzeby długotrwałych i kosztownych testów. Oferujemy badania zmęczeniowe konstrukcji zbudowanych z różnorodnych materiałów jak stal, stopy aluminium czy kompozyty.

Analiza dynamiczna MES, stateczność konstrukcji

ANALIZY DYNAMICZNE MES ZDERZEŃ, UPADKÓW, WYBUCHÓW

 

Symulujemy zachowanie się konstrukcji pod wpływem ekstremalnych obciążeń, przeprowadzamy: 

 • symulacje zderzeń  (crash tests) wg. wymagań ECE, FMVSS

 • symulacje upadku (drop test), określamy wytrzymałość obudowy produktu, opakowania, konstrukcji zabezpieczających

 • symulacje wybuchów i podmuchów, (weryfikacja konstrukcji w strefach zagrożonych wybuchem)

 • obliczenia wytrzymałościowe z uwzględnieniem duży deformacji (stan graniczny nośności, zjawisko wyboczenia)

 • określamy wartość obciążeń niszczących

Do symulacji badań zderzeniowych wykorzystujemy cenione na rynku oprogramowanie LS-DYNA.

optymalizacja konstrukcji

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI POD WZGLĘDEM MASY I SZTYWNOŚCI

 

Znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązanie konstrukcyjne w bardzo krótkim czasie. Sprawdzamy wpływ wielu parametrów konstrukcyjnych jak rodzaj materiału, grubość ścianek, wielkość otworów czy kształt części na wytrzymałość, trwałość oraz masę konstrukcji.
Przeprowadzamy analizy optymalizacji topologii, kształtu i wymiaru aby najefektywniej wykorzystać materiał.
Wyznaczamy ścieżki obciążeń (load paths) na podstawie symulacji MES.

Firmom które chcą lepiej wykorzystać czas swoich pracowników oraz przyspieszyć proces analiz MES 


OFERUJEMY PRZYGOTOWANIE GOTOWYCH MODELI MES TYPU "PLUG AND PLAY"

Modelowanie MES wielkogabarytowych konstrukcji spawanych
Zobacz jakie to proste z MSC Apex 

PRZYGOTOWANIE I BUDOWA

MODELI MES

 

Dostarczamy gotowe modele MES dla takich solwerów jak ANSYS, LS-Dyna, Abaqus, MSC Nastran. 

 

Przygotowanie modelu MES na podstawie szczegółowego modelu CAD często zajmuje 80% czasu poświęconego na całą analizę. Firmy coraz częściej zlecają przygotowanie modeli MES nam ponieważ zajmuje nam to znaczniej mniej czasu z uwagi na nasze bogade doświadczenie oraz wykorzystanie dedykowanego oprogramowania.   
 

W swojej pracy wykorzystujemy najlepsze narzędzia do modelowania MES, jednym z nich jest oprogramowanie MSC Apex firmy MSC Software światowego lidera w oprogramowaniu CAE.
 

Tworzymy modele MES wielkogabarytowych konstrukcji zbudowanych z kilkuset a nawet kilku tysięcy części. Wykorzystujemy elementy 1D belkowe i prętowe, elementy 2D płytowe, tarczowe i powłokowe oraz elementy 3D sześcienne i czworościenne. 

Symulacja CFD, symulacje przepływu płynów

KOMPUTEROWA MECHANIKA PŁYNÓW CFD
SYMULACJE PRZEPŁYWU PŁYNÓW

 

W naszym wirtualnym laboratorium przepływowym CFD możemy testować maszyny w najbardziej ekstremalnych warunkach np. bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, bardzo wysokie prędkości przepływów a nawet wybuchu gdzie w rzeczywistości byłoby to niemożliwe z uwagi na koszty.


Przeprowadzamy symulacje CFD aby wyznaczyć pole prędkości oraz pole ciśnień w kanałach przepływowych, armaturze, maszynach przepływowych, maszynach wirnikowych (pompy, wentylatory).

 

Wyniki symulacji CFD pozwalają nam określić: sprawność układu, spadek ciśnienia, zapotrzebowanie na energię, ryzyko wystąpienia zjawiska kawitacji, opory przepływu, rozkład ciśnień i temperatury, zachowanie się strugi czy poziom hałasu.

SYMULACJE TRANSPORTU I PRZERÓBKI MATERIAŁÓW SYPKICH I MASOWYCH METODĄ DEM

 

Sprawdzamy zachowanie się materiałów sypkich (piasek, ziarna zbóż, nawozy sztuczne, węgiel) podczas transportu i przeróbki. Określamy wydajność, zapotrzebowanie na energię oraz obciążenia maszyn do przechowywania, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Wyniku symulacji DEM dostarczają niezbędnej wiedzy do optymalizacji konstrukcji oraz poprawy jakości urządzeń. 
Modelujemy zachowanie się strugi materiału w wieżach przeładunkowych, przesypach, zbiornikach zasypowych podczas załadunku i rozładunku. 

 

Dobieramy geometrię przesypów tak aby zapewnić optymalny przepływ materiału, zredukować obciążenia dynamiczne konstrukcji oraz zminimalizować zużycie elementów przenośników. 

POMAGAMY ROZWIJAĆ PRODUKTY W WIELU BRANŻACH

MOTORYZACJA

PETROCHEMIA

DOBRA KONSUMPCYJNE

TRZY POWODY DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ NAS JAKO PARTNERA W ZAKRESIE WSPARCIA ROZWOJU PRODUKTÓW

WIEDZA

 

Posiadamy ugruntowaną wiedzę z takich dziedzin jak wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, mechanika ciał stałych, statyka, kinematyka i dynamika. Doskonale znamy możliwości oprogramowania Ansys, MSC Apex, LS-Dyna, HyperMesh  

NARZĘDZIA

 

Wykorzystujemy najnowsze narzędzia do obliczeń MES, symulacji przepływu płynów CFD, symulacji przepływu materiałów sypkich DEM. W zależności od wymagań i potrzeb projektu wybieramy zawsze najbardziej odpowiednie narzędzia.    

DOŚWIADCZENIE

 

Wiedza i narzędzia to podstawa ale najważniejsze jest doświadczenie. Symulacjami inżynierskimi zajmujemy się od 2010 roku, w tym czasie rozwijaliśmy produkty wielu firm z różnych branż jak motoryzacja, lotnictwo, przemysł maszynowy. 

logo Simdes