EN

PL

Interesujące i przydatne? Udostępnij innym 

Masz pytania? Napisz do nas

Sprintująca osoba
Ekran z kołowrotkiem
Belki budowlane

Już na etapie projektowania obliczysz trwałość konstrukcji spawanej dzięki obliczeniom komputerowym MES.

Obliczenia wytrzymałościowe spoin MES

Metoda promienia zastępczego zalety

 

Metoda promienia zastępczego nie wymaga tworzenia specjalnej siatki elementów MES w miejscach spoin (wartości naprężeń są niezależne od przyjętej metody dyskretyzacji) oraz zakłada użycie tylko jednej krzywej wytrzymałości zmęczeniowej dla wszystkich szczegółów konstrukcyjnych.

Dla doświadczonego inżyniera ds. obliczeń MES konieczność dokładnej/gęstej siatki w miejscu krawędzi spoiny nie jest problemem dzięki użyciu techniki submodelingu. Rysunek obok przedstawia submodel uwzględniający szczegółową geometrię spoiny (obliczenia zmęczeniowe połączeń spawanych korpusu pługa rolniczego).

Obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej spoin w praktyce 

 

W przypadku skomplikowanych konstrukcji spawanych najczęściej wykorzystywane się dwie metody spośród czterech wspomnianych do obliczeń zmęczeniowych Metodą Elementów Skończonych tj. naprężeń konstrukcyjnych „hot spot” oraz metodę promienia zastępczego. Wile firm z branży motoryzacyjnej, ciężkiego sprzętu czy lotnictwa wykorzystuje właśnie te metody do weryfikacji i optymalizacji swoich produktów. Większość komercyjnego oprogramowania do obliczeń inżynierskich CAE posiada wbudowane narzędzia do obliczeń zmęczeniowych. Przy użyciu takiego oprogramowania do analiz wytrzymałościowych jak MSC Fatigue, nCode DesignLife czy LMS Virtual.Lab inżynierowie mogą wydajnie przeprowadzić szczegółowe analizy zmęczeniowe.

Propagacja pęknięć, mechanika pękania

Metody mechaniki pękania do szacowania trwałości zmęczeniowej

 

Metoda uwzględniająca obecność pęknięć w spoinie. Wymiar, kształt pęknięć oraz ich położenie są parametrami do obliczeń współczynnika intensywności naprężeń (SIF). Prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego oraz zachowanie mogą być oszacowane bardzo dokładnie. Metodę tą stosuje się gdy pęknięcie zostało wykryte lub gdy jego wystąpienie jest spodziewane. Obliczenia tą metodą pozwalają zaplanować odpowiedni harmonogram przeglądów i inspekcji konstrukcji, aby monitorować wielkość pęknięcia.

Obliczenia zmęczeniowe spoin, MES

Metoda promienia zastępczego (naprężenia zastępczego w karbie)

 

Metoda uwzględnia efekt karbu na krawędzi spoiny. Rzeczywisty promień zaokrąglenia krawędzi spoin jest zastąpiony promieniem jednostkowym. Dla płyt ze stali konstrukcyjnej o grubości większej niż 5 mm promień zaokrąglenia wynosi 1 mm (wg. zaleceń Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa)

Obliczenia wytrzymałościowe spoin MES, zmęczenie materiału

Metoda naprężeń konstrukcyjnych “hot spot”

 

Metoda uwzględnia efekt koncentracji naprężeń spowodowanych obecnością spoiny pomija jednak efekt karbu występującego na krawędzi spoiny. Metoda wymaga zastosowania odpowiedniej siatki elementów skończonych do wyznaczenia naprężeń konstrukcyjnych których wartości są ekstrapolowane liniowo z dwóch punktów, pierwszy w odległości 0.4t (t – grubość płyty) od krawędzi spoiny a drugi w odległości 1*t. W zależności od kategorii zmęczeniowej elementu konstrukcyjnego i rodzaju naprężeń odpowiednia krzywa wytrzymałości zmęczeniowej S-N powinna być użyta do obliczeń. Duża liczba kategorii zmęczeniowych oraz szczegółów konstrukcyjnych często sprawia trudność przypisania do naszego elementu.

Obliczenia zmęczeniowe spoin

Metoda naprężenia nominalnego

 

Jest najbardziej popularną metodą, większość standardów projektowania zawiera go. Dla prostych konstrukcji jak konstrukcje stalowe budynków dostarcza zadowalające wyniki przy minimalnym wysiłku obliczeniowym.

ZŁOŻONE KONSTRUKCJE WYMAGAJĄ OBLICZEŃ MES

 

Łatwo jest określić poziom naprężeń do prostych belek lub ram złożonych ze standardowych profili, problem zaczyna się gdy mamy do czynienia ze złożoną geometrią (różne profile, wzmocnienia, żebra, zmiany grubości blach) jak w przypadku ramy naczepy ciężarowej Rys. 3. Obliczenia analityczne są praktycznie niemożliwe z uwagi na złożoność konstrukcji, wtedy przychodzi z pomocą Metoda Elementów Skończonych oraz odpowiednie oprogramowanie do obliczeń MES. 

 

 

Obliczenia wytrzymałościowe naczepy

Rys. 3. Mapa naprężeń dla ramy naczepy

 

 

 

Efekty wpływu koncentracji naprężeń na trwałość zmęczeniową

Obliczenia zmęczeniowe MES  połączeń spawanych

 

Połączenia spawane są obecnie powszechne w budowie maszyn, konstrukcji pojazdów, okrętownictwie i budownictwie. 

 

Działanie obciążeń zmiennych powoduje pojawienia się zjawiska zmęczenia materiału, na które połączenia spawane są bardzo wrażliwe. 

 

Symulacje MES pozwalają określić trwałość konstrukcji już na etapie projektowania oraz określić pozostałą  

Obliczanie wytrzymałości spoin

Z punktu widzenia wytrzymałości statycznej, wytrzymałość elementu ze spoiną może być równa wytrzymałości elementu bez spoiny, inaczej jest w przypadku wytrzymałości zmęczeniowej, gdzie wytrzymałość zmęczeniowa elementu ze spoiną jest znacznie niższa i zazwyczaj nie zwiększa się wraz ze wzrostem wytrzymałości statycznej. Dlatego tak ważne jest obliczanie wytrzymałości spoin.

Efekt wzrostu wytrzymałości na rozciąganie na wytrzymałość zmęczeniową

METODY SZACOWANIA TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ POŁĄCZEŃ SPAWANYCH 

 

Oto cztery najczęściej wykorzystywane metody do obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji spawanych z wykorzystaniem obliczeń MES

  • Metoda naprężenia nominalnego

  • Metoda naprężeń konstrukcyjnych „hot spot”

  • Metoda promienia zastępczego (naprężenia zastępczego w karbie)

  • Podejście metody mechaniki pękania

 

 

 

 

CO ZYSKASZ DZIĘKI OBLICZENIOM MES

Unikniesz przewymiarowania konstrukcji dzięki dokładniejszym obliczeniom przez co zredukujesz koszty

Wyprzedzisz konkurencję oferując lżejsze a zarazem równie wytrzymałe konstrukcje

logo Simdes

Imię i nazwisko

Firma

Telefon

E-mail

Wiadomość

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do jego przetworzenia. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Simdes Partner Marcin Żołnierczuk, ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

SimDes Partner

 

tel:

+48 514 514 243

email:

info@simdes.pl

 

adres:

ul. Żurawia 6/12 lok. 766

00-503 Warszawa

Polska

Napisz do nas

 

guziki społecznościowe